• banner
 • banner
 • banner

Dlaczego warto rozstać się z nałogiem

ZDROWIE I KOSZTY

 

1. ZDROWIE

3Palenie tytoniu stanowi bardzo poważne zagrożenie cywilizacyjne.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, iż codziennie na Świecie pali papierosy około 1,1 miliarda osób. Każdego roku palenie tytoniu przyczynia się do śmierci około 5,4 miliona osób, a w okresie ubiegłego stulecia (XX wieku) zmarło ok. 100 milionów ludzi.

W Polsce regularnie pali papierosy około 9 milionów osób.
Nikotynizm zabija corocznie kilkadziesiąt tysięcy ludzi w naszym kraju (ok. 69 tys.) z czego ok. 43 tys. osób umiera przedwcześnie (w wieku 35 – 69 lat), a w jeszcze większym stopniu upośledza niepełnosprawnością poprzez choroby odtytoniowe.

Szkodliwe skutki nałogu tytoniowego w większości ujawniają się po wielu latach od rozpoczęcia palenia.

Jeśli palisz, miej świadomość co Ci zagraża!!!


Składniki dymu papierosowego

Zanim powstanie papieros, do tytoniu dodawane są różne dodatki, często o nieznanym, utajnionym przez producentów składzie chemicznym.  Są to:  aromaty, substancje konserwujące, specjalne sole powodujące  że papieros stale się tli, amoniak, cukier i lukrecja, gliceryna. Chemicznie „spreparowany” papieros dostarcza palaczowi substancji, od której się uzależnia – nikotyny oraz innych toksycznych związków chemicznych. Dym nikotynowy zawiera ponad 7 tys. związków chemicznych, z czego co najmniej 250 jest szkodliwa, a ok.70 ma działanie rakotwórcze (według danych ACS).
Osoba paląca papierosy wdycha:

1

Substancje rakotwórcze:  

 • naftyloamina,
 • cyjanowodór (używany w komorach gazowych),
 • piren ( związek silnie trujący),
 • uretan (organiczny związek rakotwórczy),
 • benzopiren,
 • chlorek winylu (stosowany w produkcji plastiku),
 • polon (pierwiastek promieniotwórczy),
 • dimetylonitrozoamina,
 • kadm (rakotwórczy metal ciężki),
 • akrydyna (stosowana w produkcji barwników),
 • toluen rozpuszczalnik przemysłowy).

Inne substancje silnie szkodzące zdrowiu

 • nikotyna (działanie uzależniające itrujące),
 • aceton (trujący rozpuszczalnik organiczny),
 • metanol (trujący aklochol, powodujący ślepotę),
 • naftalina (środek przeciw molom),
 • arsen (trujący metal ciężki),
 • DDT (środek owadobójczy),
 • amoniak (drażniący gaz, substancja parząca),
 • toluidyna (trujący rozpuszczalnik chemiczny),
 • butan (łatwopalny gaz),
 • tlenek węgla (śmiertelnie trujący gaz),
 • fenol (trujący środek dezynfekujący).

 

Trujące związki chemiczne gromadzą się przez lata w organizmie palacza, potęgują swoje działanie stając się jeszcze bardziej szkodliwe i zwiększając ryzyko zachorowania na nowotwory:

 • płuca, oskrzeli, tchawicy,
 • krtani, jamy ustnej , gardła, przełyku,
 • pęcherza moczowego i moczowodu, nerki, szyjki macicy,
 • trzustki, żołądka, wątroby,
 • ostra białaczka szpikowa.

 

Rak płuca

Rak płuca prawie wyłącznie związany jest z inhalacją dymu tytoniowego. W 2010 roku, w Polsce na nowotwory złośliwe płuca, zachorowało prawie 22 000 osób (14 819 mężczyzn i 6 052 kobiet) a zmarło 22 374 (16 204 mężczyzn i 6 170 kobiet). Wśród mężczyzn nowotwory te są najczęstszą przyczyną zachorowań (21%) i zgonów nowotworowych (31%).
Wśród kobiet rak płuca stanowił w 2010 roku 9% wszystkich zachorowań i 15% wszystkich zgonów nowotworowych. Warto nadmienić, iż u kobiet rak płuca przyczynia się do śmierci w większym stopniu niż rak piersi. W 2010 roku na nowotwór złośliwy płuc zmarło 6170, a na raka piersi 5 226 kobiet.

Oprócz nowotworów, palenie tytoniu przyczynia się do rozwoju poważnych chorób takich jak:

I) W układzie oddechowym:

 • POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • rozedma,
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli,
 • astma oskrzelowa,
 • gruźlica,
 • niewydolność oddychania,

 

II) W układzie naczyniowo-sercowym:

 • miażdżyca,
 • choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca)
 • zawał serca,
 • udar mózgu,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • zapalenie tętnic i żył,
 • podwyższony poziom cholesterolu,

III) W układzie pokarmowym:

 • wrzody żołądka i dwunastnicy,
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
 • refluks,

IV) Inne choroby:

 • osteoporoza, zaćma, wcześniejsza menopauza, wcześniejsze starzenie się skóry, choroby przyzębia, nasilenie objawów niedoczynności tarczycy, zaburzenia płodności

 

Bierne palenie

Jest również niebezpieczne dla zdrowia, gdyż strumień dymu tytoniowego wydychany w powietrze zawiera od 5 do 15 razy więcej tlenku węgla i od 2 do 20 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez palaczy. Wdychanie takiego dymu naraża osoby niepalące na ryzyko wystąpienia raka płuc i chorób serca, nawracających zakażeń układu oddechowego, astmy, podrażnień błon śluzowych, uczuleń.

Badania epidemiologiczne wskazują, iż bierne palenie w Polsce jest jedną z głównych przyczyn przedwczesnej umieralności dorosłych.

Oszacowano, iż 2002 roku, z powodu biernego palenia zmarło co najmniej 1826 niepalących Polaków, z czego 933 na niedokrwienną chorobę serca, 692 na udar mózgu, 128 na raka płuca, a 73 na przewlekłą nienowotworową chorobę układu oddechowego. Zdecydowana większość tych zgonów była skutkiem biernej ekspozycji na dym tytoniowy w środowisku domowym (1716).

Ogromna jest również skala biernego narażenia na dym tytoniowy wśród Polskich dzieci. Codziennie około 4 mln dzieci w naszym kraju wdycha biernie w domu lub miejscach publicznych dym tytoniowy. W 2007 roku 48% dorosłych Polaków przyznało, że pali lub paliło w obecności dzieci, a 27%, że czyni to także w obecności kobiet w ciąży.

Większość rodziców nie chroni dzieci przed mimowolnym wdychaniem dymu tytoniowego w domu. Oszacowano, iż w 67% polskich gospodarstw domowych dzieci biernie palą tytoń. Dla porównania w krajach skandynawskich odsetek ten jest wielokrotnie niższy (w Finlandii – 8%, w Szwecji – 15%)

W Polsce przeprowadzono wiele badań klinicznych i epidemiologicznych, które obrazują zdrowotne następstwa biernego palenia tytoniu przez dzieci.
Są to  m.in. wzrost ryzyka:

 • niższej masy urodzeniowej,
 • zakażeń dróg oddechowych,
 • upośledzenia funkcji płuc,
 • nawracających chorób ucha,
 • ataków astmy,
 • śmierci łóżeczkowej.

 

Kobieta paląca w ciąży

Zatruwa nie tylko siebie ale i maleństwo rozwijające się w Niej.

Mały bierny palacz zatruwany jest substancjami rakotwórczymi i toksycznymi. Otrzymuje również o 25 %. mniej tlenu oraz mniej składników odżywczych. Przewlekły stan  niedotlenienia i niedożywienia może powodować zaburzenia we właściwym rozwoju płodu. Noworodki matek palących często rodzą się przed czasem i z wagą o około 200–300 g niższą niż dzieci rodziców niepalących.

W związku z powyższym u takich dzieci mogą występować:

 •  zaburzenia układu sercowo-naczyniowego i przemiany materii,
 •  kłopoty z oddychaniem,
 •  wady wrodzone,
 • nagła śmierć łóżeczkowa często wiąże się z nałogiem rodziców).

Paląca ciężarna naraża także siebie i musi się liczyć ze zwiększonym ryzykiem:

 • poronienia,
 • przedwczesnego porodu,
 • przedwczesnego odklejenia się łożyska i pęknięcia błon płodowych,
 • urodzenia martwego dziecka.

 

Korzyści z zaprzestania palenia 

 • W ciągu 20 minut wraca do normy wartość ciśnienia tętniczego i czynność serca.
 • W ciągu 8 godzin zmniejsza się poziom tlenku węgla we krwi, a podnosi poziom tlenu.
 • w ciągu 24 godzin zmniejsza się ryzyko ostrego zawału serca.
 • Po 3 miesiącach poprawia się stan układu krążenia i o 30% wzrasta wydolność płuc.
 • Od 1 miesiąca do 9 miesięcy poprawia się wydolność układu oddechowego, ustępują kaszel, duszności i zmęczenie.
 • Po 5 latach o połowę zmniejsza się ryzyko zachorowania na raka płuca, jamy ustnej, przełyku oraz krtani.
 • Po 10 latach ryzyko zachorowania na raka płuca i chorobę niedokrwienną serca jest podobne jak u osoby, która nigdy nie paliła, a ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, krtani, przełyku, pęcherza moczowego i nerek nadal się zmniejsza.


KOSZTY

Czy zastanawialiście się ile kosztuje ten zgubny nałóg? Zakładając, że wypalasz 1 paczkę dziennie, która średnio kosztuje 15 zł, to wydajesz w ciągu:

 • 1 dnia – 15 zł
 • 1 tygodnia – 105 zł
 • 1 miesiąca – 450 zł
 • 1 roku  – 5400 zł

Pomyśl czy warto „puszczać je z dymem?” i na co można byłoby przeznaczyć te pieniądze?

1

Jeśli nie masz zamiaru dalej tracić zdrowia i pieniędzy , zadzwoń i zapisz się na terapię antynikotynową już dziś!